Thực hiện chủ đề công tác năm 2017: Đầm Hà nhiều chuyển biến tích cực

29/09/2017 15:00
Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm, huyện Đầm Hà đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; gắn nội dung chủ đề công tác năm của tỉnh với thực hiện chủ đề của huyện  về “nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng thương hiệu Đầm Hà”. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chủ đề công tác năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, bản, khu phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân có kỷ luật, kỷ cương; tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã xây dựng 112 bản tin; tuyên truyền 222 lượt nội dung về chủ đề công tác năm trên sóng phát thanh của huyện; 69 tin bài trên Báo Quảng Ninh và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; đăng tải 86 tin bài trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền tại các buổi hội nghị, sinh hoạt cơ quan, chi bộ; lồng ghép nội dung chủ đề công tác năm với các phong trào thi đua. Nhờ đó đã làm chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Qua triển khai thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện nghiêm túc những nội dung trong kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra; nghiêm túc chấp hành pháp luật,quy định của ngành và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực thi công vụ; chấp hành các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, bảo đảm tính nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương, trật tự hành chính và sự chỉ đạo, điều hành thông suốt từ huyện đến cơ sở, tạo sự thân thiện trong giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc giữa chính quyền với nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuân thủ nghiêm túc các quy định trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;  tiến hành xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, nêu cao vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu; chủ động phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng được thực hiện đúng theo quy định; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

 

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện về  thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện và chủ đề công tác năm

Bên cạnh đó, huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp dân, bảo đảm giải quyết kịp thời những đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Trong 9 tháng, huyện đã tiếp 67 lượt công dân, tiếp nhận 34 thư  các loại; cấp xã tiếp nhận 109 lượt công dân, giải quyết xong74/93 đơn đề nghị, phản ánh. Công tác cải cách hành chính được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt. 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai theo quy định và công khai trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng. 76/76 thôn, bản, khu phố đã rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với chủ trương mới của Đảng và Nhà nước và thực tiễn nhu cầu phát triển của cộng đồng. 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng nếp sống văn hoá, trên 90% phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá năm 2017. Trên địa bàn huyện không còn tình trạng tổ chức việc cưới, việc tang phô trương, tốn kém; nhiều tập tục lạc hậu trong sinh hoạt được xóa bỏ. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các thôn, bản, khu phố được duy trì và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, bản, khu phố ổn định; tình làng, nghĩa xóm, sự tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư ngày càng được đẩy mạnh.

 

Cán bộ và nhân dân xã Đầm Hà chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chủ đề và xử lý vi phạm được huyện chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong 9 tháng năm 2017, huyện đã phối hợp tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 ở cấp huyện và 5 xã. Thường trực Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU về “phương hướng nhiệm vụ năm 2017” (trong đó có nội dung thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh) tại 10/10 xã, thị trấn và một số cơ quan đơn vị. UBND huyện đã tiến hành kiểm tra được 48 lượt cơ quan, đơn vị về thực hiện chủ đề công tác năm. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn thành lập đội kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ đề công tác năm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Qua kiểm tra không phát hiện các cơ quan, đơn vị, cá nhân nào vi phạm các quy định.  

Những chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện chủ đề công tác năm thời gian qua là nền tảng quan trọng để huyện Đầm Hà thựuc hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 3810408