Đường dây nóng Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoáng sản

23/09/2019 14:53
Thực hiện kế hoạch số 116/KH – UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoáng sản

Xem và tải về dưới đây

Tệp đính kèm

qt.damha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 975
Đã truy cập: 1281813