THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NINH

29/05/2020 08:20

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BCH
ngày     tháng 4 năm 2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

quan thực hiện

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

(Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quyết định)

1

Thủ tục xác nhận cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo (thay thế)

Chính sách

Bộ CHQS cấp tỉnh

2

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

Chính sách

UBND Tỉnh

3

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

Chính sách

UBND Tỉnh

4

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết 

Dân  quân, Tự vệ

UBND Tỉnh

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Khiếu nại

Bộ CHQS tỉnh

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Khiếu nại

Bộ CHQS tỉnh

7

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tố cáo

Bộ CHQS tỉnh

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

(UBND cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung đoàn quyết định)

1

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

2

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai)

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

3

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

4

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

5

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

6

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

7

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

8

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con (trong trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH)

Bảo hiểm xã hội

Ban CHQS cấp huyện

9

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Chính sách

Ban CHQS cấp huyện

10

Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập

Chính sách

Ban CHQS cấp huyện

11

Thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Động viên

Ban CHQS cấp xã

12

Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

Động viên

Ban CHQS cấp huyện

13

Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

Động viên

Ban CHQS cấp huyện

14

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

15

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

16

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

17

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

18

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

19

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

20

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS cấp xã

21

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

Dân quân, Tự vệ

Ban CHQS cấp huyện

22

Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện

Khiếu nại

Ban CHQS cấp huyện

23

Giải quyết tố cáo cấp Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Tố cáo

Ban CHQS cấp huyện

 III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (UBND cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự xã quyết định)

1

Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Động viên Quân đội

Ban CHQS cấp xã

2

Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Động viên Quân đội

Ban CHQS cấp xã

* XEM VÀ TẢI VỀ NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỆP ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 3592109