Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
28/11/2022 12:01:39 CH 386
Chuyên mục: Phóng sự,
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT THỊ TRẤN ĐẦM HÀ SAU 30 NĂM TÁI LẬP
28/11/2022 11:44:31 SA 1171
Huyện Đầm Hà đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
28/11/2022 10:54:36 SA 295
Chuyên mục: Phóng sự,
QUẢNG LÂM BỪNG SÁNG TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
28/11/2022 9:10:24 SA 552
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT HUYỆN ĐẦM HÀ 2019
28/11/2022 7:47:32 SA 384
Chuyên mục: Phóng sự,
ĐẦM HÀ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG
28/11/2022 5:41:46 SA 400
Chuyên mục: Phóng sự,
Ngày hội non sông
28/11/2022 2:13:46 SA 80
Chuyên mục: Phóng sự,
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
28/11/2022 1:20:48 SA 546
THỊ TRẤN ĐẦM HÀ 30 NĂM PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
27/11/2022 11:28:34 CH 2187
10 KẾT QUẢ TIÊU BIỂU HUYỆN ĐẦM HÀ NĂM 2021
27/11/2022 10:57:26 CH 812
DDCI Quảng Ninh 2018
27/11/2022 10:49:46 CH 382
Chuyên mục: Phóng sự,
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ