Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
02/10/2023 1:22:46 CH 32
Chuyên mục: Tin tức - Phóng sự,
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẦM HÀ ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
02/10/2023 11:38:14 SA 2314
10 KẾT QUẢ TIÊU BIỂU HUYỆN ĐẦM HÀ NĂM 2021
02/10/2023 11:38:13 SA 2573
Chuyên mục: Tin tức - Phóng sự,
Huyện Đầm Hà
02/10/2023 11:38:13 SA 373
QUẢNG LÂM BỪNG SÁNG TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
02/10/2023 11:38:13 SA 465
Chuyên mục: Tin tức - Phóng sự,
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ
02/10/2023 11:38:13 SA 370
Chuyên mục: Tin tức - Phóng sự,
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
02/10/2023 11:38:13 SA 777
THỊ TRẤN ĐẦM HÀ 30 NĂM PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
02/10/2023 11:38:13 SA 566
ĐẦM HÀ 20 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
02/10/2023 11:38:13 SA 1895
Cụ bà và điệu hát cổ cửa đình
02/10/2023 11:38:13 SA 377
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VÙNG ĐẤT LỚN AN BÌNH
02/10/2023 11:38:13 SA 8157
Huyện Đầm Hà đẩy mạnh công tác chuyển đổi số