Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
28/05/2023 3:50:52 CH 3809
Huyện Đầm Hà đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
27/05/2023 1:49:57 CH 131
Chuyên mục: Phóng sự,
Sinh hoạt chính trị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
27/05/2023 5:48:54 SA 348
Chuyên mục: Phóng sự,
QUẢNG LÂM BỪNG SÁNG TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
26/05/2023 2:15:09 SA 691
Chuyên mục: Phóng sự,
25/05/2023 11:25:05 CH 437
Chuyên mục: Phóng sự,
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ
25/05/2023 6:20:12 CH 336
Chuyên mục: Phóng sự,
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
25/05/2023 3:39:32 CH 709
THỊ TRẤN ĐẦM HÀ 30 NĂM PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
24/05/2023 11:35:21 SA 333
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VÙNG ĐẤT LỚN AN BÌNH