Hình ảnh các hoạt động kỷ niệm 70 ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà