Trang chủ Công văn
Văn bản 5833/UBND-DL1: V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh
26/08/2021 14: 59:00
Thông báo: Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
25/08/2021 16: 28:00
V/v Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại...
Văn bản: V/v Triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/08/2021 11: 10:00
Quyết định: V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (danh mục kèm theo)
23/08/2021 11: 06:00
Hỏa tốc: V/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19
20/08/2021 15: 22:00
Van ban 1962/UBND-VP: V/v đảm bảo an toàn tiếp công dân định kỳ
16/08/2021 16: 02:00
Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức; nhu cầu thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
16/08/2021 16: 00:00
Văn bản 2656/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh:
12/08/2021 15: 01:00
V/v Công bố danh mục thủ tục hành chinh mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục...
Văn bản 5305/UBND-GD của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề
12/08/2021 14: 54:00
'' Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM "
Văn bản 1913/UBND huyện Đầm Hà: V/v triển khai thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về ....
12/08/2021 14: 45:00
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát triển,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 829
Đã truy cập: 2815981