Trang chủ Công văn
Quyết định: V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (danh mục kèm theo)
23/08/2021 11: 06:00
Hỏa tốc: V/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19
20/08/2021 15: 22:00
Van ban 1962/UBND-VP: V/v đảm bảo an toàn tiếp công dân định kỳ
16/08/2021 16: 02:00
Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức; nhu cầu thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
16/08/2021 16: 00:00
Văn bản 2656/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh:
12/08/2021 15: 01:00
V/v Công bố danh mục thủ tục hành chinh mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục...
Văn bản 5305/UBND-GD của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề
12/08/2021 14: 54:00
'' Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM "
Văn bản 1913/UBND huyện Đầm Hà: V/v triển khai thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về ....
12/08/2021 14: 45:00
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát triển,...
Cv: Rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm chuẩn bị đợt tiêm phòng đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện
12/08/2021 14: 40:00
Văn bản: V/v Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID - 19
12/08/2021 14: 37:00
Đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu liên quan đến đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 (có tài liệu kèm theo)
12/08/2021 14: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 3317556