Trang chủ Công văn
Hỏa tốc: Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách kiểm soát người về từ vùng dịch
28/07/2021 15: 38:00
Công văn 460-CV/TU: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biển, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
28/07/2021 15: 32:00
Văn bản: V/v Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
26/07/2021 09: 16:00
Công văn: 4723/UBND-DL1 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
23/07/2021 11: 33:00
Van bản: V/v tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch
23/07/2021 09: 10:00
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
22/07/2021 15: 39:00
Công văn số 332-CV/HU: V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022
15/07/2021 14: 32:00
Công văn 4425/UBND-DL1: V/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19
13/07/2021 09: 40:00
Công văn 4369/UBND-DL1: V/v thực hiện nghiêm, hiệu quả biện pháp phòng chống dịch Covid-19
11/07/2021 10: 54:00
Hỏa tốc: V/v triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19
29/06/2021 11: 55:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 3494605