Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: NỀNH QUỐC SINH Địa điểm kinh doanh: Xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH VĂN HUẤN, Sinh ngày: 27/04/1989 Địa điểm kinh doanh: Phố Trần Phú, Thị trấn...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HÀ VĂN TẶNG,  Sinh ngày: 13/03/1991 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà Ngành nghề...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG THỊ THẮNG. Sinh ngày: 03/12/1981 Địa điểm kinh doanh: Chợ trung tâm Đầm Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HÀ VĂN QUYẾT, Sinh ngày: 10/02/1973 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 03, Phố Lê...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG THỊ ĐĂNG, Sinh ngày: 01/01/1979 Địa điểm kinh doanh: Thôn Trung Sơn, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
25/09/2016 11: 00:00
Tên Hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ LÊ MINH Địa chỉ trụ sở: Số nhà 74, phố Lê...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: PHAN MINH QUÝ, Sinh ngày: 12/02/1972 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 68, phố Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG VĂN PHONG, Sinh ngày: 08/11/1984 Địa điểm kinh doanh: Thôn Trại Giữa, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: NGUYỄN VĂN QUẢNG, Sinh ngày: 15/02/1995 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Hòa, xã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 949
Đã truy cập: 3817542