Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với ông: Hoàng Lập Quý; sinh ngày 10/12/1936 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với ông: Ty Ngọc An; sinh ngày 07/08/1932 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông: Hoàng Văn Long; sinh ngày 01/01/1971 Cư trú tại: Thôn An Bình,...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông: Trần Văn Liên; sinh ngày 01/01/1959 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn,...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp cho bà: Đào Thị Bẽ; sinh ngày 10/10/1981 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi, Đầm Hà,...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với bà: Trần Thị Lầu; sinh năm 1944 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã Quảng...
Quyết định: V/v điều chỉnh trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho ông: Đỗ Minh Hợp; sinh ngày 06/02/1937 Cư trú tại: Thôn Bình Hải, xã...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông: Hứa Văn Lường; sinh ngày 16/05/1944 Cư trú tại: Thôn Bình...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với bà: Vi Thị Chuyền; sinh năm 1964 Cư trú tại: Thôn Bình Hải, xã...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với bà: Hoàng Thị Tám; sinh ngày 01/01/1940 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 1530354