Tiêu đề Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Cơ quan
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3: Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện.

- Bước 4: UBND cấp huyện ban hành văn bản (hoặc ủy quyền cho phòng Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) việc tổ chức quyên góp .

- Bước 5: UBND cấp huyện chuyển kết quả về Phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng văn bản:

- Thành phần văn bản (theo mẫu)

- Số lượng văn bản: 01 văn bản.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp.

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tệp tin đính kèm

9.MẪU ĐƠN, TỜ KHAI.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 3815272