Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
Thủ tục quỹ tự giải thể Nội vụ
Thủ tục đổi tên quỹ Nội vụ
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Nội vụ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhân điều lệ quỹ Nội vụ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Nội vụ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Nội vụ
Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Nội vụ
Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Nội vụ
Thủ tục hội tự giải thể Nội vụ
Thủ tục đổi tên hội Nội vụ
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ
Thủ tục Thành lập Hội Nội vụ
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 412
Đã truy cập: 3817005