Trang chủ Nghị quyết các kỳ họp
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XX
22/07/2022 16: 10:00
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XX
Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa XX
30/06/2022 16: 04:00
Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa XX
Thông báo số 317/TB-HĐND ngày 27/12/2021 về việc Một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa XX
27/12/2021 08: 27:00
Một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa XX
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
22/12/2021 08: 37:00
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
Nghị Quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, giai đoạn 2021 - 2025
08/12/2021 13: 50:00
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư...
Nghị quyết phát triển kinh tế
10/11/2021 09: 05:00
Nghị quyết phát triển kinh tế
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX
08/11/2021 08: 18:00
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, các Ban của hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/11/2021 08: 03:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với đại...
Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
08/08/2021 08: 24:00
Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021
27/07/2021 14: 03:00
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2252
Đã truy cập: 3619052