Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
IẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/12/2022 07: 46:00
IẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa...
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/12/2022 16: 30:00
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm...
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 ) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/11/2022 16: 33:00
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 ) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên...
Giấy triệu tập số 146/GTrT-HĐND ngày 07/11/2022 của HĐND huyện V/v Triệu tập kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/11/2022 11: 09:00
Giấy triệu tập số 146/GTrT-HĐND ngày 07/11/2022 của HĐND huyện V/v Triệu tập kỳ họp thứ 11 (kỳ họp...
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 2)
19/07/2022 13: 49:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 2)
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 1)
19/07/2022 13: 46:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 1)
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 3)
19/07/2022 07: 57:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên (lần 3)
Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX
26/06/2022 13: 31:00
Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX
Chương trình ký họp thứ 7 HĐND
15/04/2022 16: 03:00
Chương trình ký họp thứ 7 HĐND
Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 14/4/2022 tờ trình dự thảo nghị quyết v/v đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
15/04/2022 16: 00:00
Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 14/4/2022 tờ trình dự thảo nghị quyết v/v đề nghị phê chuẩn điều chỉnh,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1408
Đã truy cập: 3315913