Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
Chương trình ký họp thứ 7 HĐND
15/04/2022 16: 03:00
Chương trình ký họp thứ 7 HĐND
Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 14/4/2022 tờ trình dự thảo nghị quyết v/v đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
15/04/2022 16: 00:00
Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 14/4/2022 tờ trình dự thảo nghị quyết v/v đề nghị phê chuẩn điều chỉnh,...
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
15/04/2022 15: 57:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
BÁO CÁO Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
15/04/2022 15: 54:00
BÁO CÁO Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế...
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/04/2022 14: 36:00
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm...
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND HUYỆN KHÓA XX (LẦN 2)
20/12/2021 16: 17:00
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND HUYỆN KHÓA XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN CUỐI NĂM 2021 (LẦN 1)
17/12/2021 15: 15:00
TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN CUỐI NĂM 2021 (LẦN 1)
Dự thảo Nghị quyết V/v đề nghị chủ trương đầu tư một số dự án
10/12/2021 15: 11:00
Dự thảo Nghị quyết V/v đề nghị chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình tổng thể phát...
BÁO CÁO Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
10/12/2021 15: 02:00
Nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện...
Báo cáo Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý
10/12/2021 15: 01:00
Báo cáo Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1135
Đã truy cập: 2726433