Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN YÊN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
08/09/2023 10: 45:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Lần 4)
21/07/2023 08: 38:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Lần 3)
19/07/2023 07: 59:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
17/07/2023 18: 22:00
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2023 18: 12:00
Dự thảo Nghị quyết (Kỳ họp thứ 15) v/v phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
21/06/2023 14: 17:00
Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 19/6/2023 của HĐND huyện thẩm tra v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
21/06/2023 14: 02:00
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/06/2023 18: 05:00
Tờ trình só 105/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
15/06/2023 14: 10:00
IẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/12/2022 07: 46:00
IẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1939
Đã truy cập: 3775017