Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND HUYỆN KHÓA XX (LẦN 2)
20/12/2021 16: 17:00
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND HUYỆN KHÓA XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN CUỐI NĂM 2021 (LẦN 1)
17/12/2021 15: 15:00
TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN CUỐI NĂM 2021 (LẦN 1)
Dự thảo Nghị quyết V/v đề nghị chủ trương đầu tư một số dự án
10/12/2021 15: 11:00
Dự thảo Nghị quyết V/v đề nghị chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình tổng thể phát...
BÁO CÁO Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
10/12/2021 15: 02:00
Nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện...
Báo cáo Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý
10/12/2021 15: 01:00
Báo cáo Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công...
THÔNG BÁO Về nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp chuyên đề)
08/12/2021 11: 23:00
THÔNG BÁO Về nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân...
Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc chương trình XD NTM năm 2021
08/12/2021 11: 13:00
Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn ngân sách...
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý
08/12/2021 11: 07:00
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án...
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 05 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/12/2021 11: 10:00
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 05 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm...
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 06 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/12/2021 15: 00:00
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 06 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 3067892