Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
HÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 05 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/11/2021 08: 17:00
HÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 05 của Hội đồng nhân dân...
Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/11/2021 08: 14:00
Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
GIẤY TRIỆU TẬP Kỳ họp thứ 04 ( kỳ họp chuyên đề ) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/11/2021 15: 36:00
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 04 ( kỳ họp chuyên đề ) của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XX,...
NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, giai đoạn 2021 - 2025
03/11/2021 08: 05:00
NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng...
Nghị quyết về phê chuẩn Đề án " Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái - văn hóa huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
02/11/2021 08: 11:00
Nghị quyết về phê chuẩn Đề án " Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển sản...
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái - văn hóa huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
29/10/2021 08: 07:00
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch...
TÀI LIỆU KỲ HỌP 03 ( Kỳ họp chuyên đề ) của HĐND huyện khóa XX
04/10/2021 10: 36:00
TÀI LIỆU KỲ HỌP 03 ( Kỳ họp chuyên đề ) của HĐND huyện khóa XX
Tài liệu Kỳ họp thứ 02 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/07/2021 07: 54:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 02 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
BÁO CÁO Kết quả giải quyết các kiến nghị của củ tri gửi Kỳ họp thứ 20 và kiến nghị còn tồn đọng gửi kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
20/07/2021 14: 05:00
BÁO CÁO Kết quả giải quyết các kiến nghị của củ tri gửi Kỳ họp thứ 20 và kiến nghị còn tồn đọng gửi...
Tài liệu Kỳ họp thứ 02 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/07/2021 14: 20:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 02 HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 3067862