Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 23 ( kỳ họp chuyên đề năm 2021 ) Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/05/2021 08: 05:00
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 23 ( kỳ họp chuyên đề năm 2021 ) Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa...
Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
25/04/2021 07: 44:00
Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu phiên họp HĐND kỳ 22, nhiệm kỳ 2016 -2021
25/04/2021 07: 39:00
Tài liệu phiên họp HĐND kỳ 22, nhiệm kỳ 2016 -2021
Giấy triệu tập số 30/GTrT-HĐND Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề năm 2021) HĐND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
22/03/2021 16: 30:27
Giấy triệu tập số 30/GTrT-HĐND Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề năm 2021) HĐND huyện Tiên Yên khóa...
Tài liệu kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 2021
03/03/2021 16: 46:00
Tài liệu kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 2021
Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
22/12/2020 16: 51:00
Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
Báo cáo số 263/BC-HĐND ngày 18/12/2020 Phục vụ kỳ họp HĐND kỳ họp thứ 20, phiên họp cuối năm 2020
20/12/2020 13: 06:00
Báo cáo số 263/BC-HĐND ngày 18/12/2020 Phục vụ kỳ họp HĐND kỳ họp thứ 20, phiên họp cuối năm 2020
Báo cáo số 264/BC-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tiên Yên về việc Kết quả giám sát (Phục vụ kỳ họp lần thứ 20 HĐND huyện)
20/12/2020 08: 55:00
Báo cáo số 264/BC-HĐND ngày 18/12/2020 (Phục vụ kỳ họp lần thứ 20 HĐND huyện)
Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 20, kỳ họp cuối năm 2020
18/12/2020 21: 54:00
Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 20, kỳ họp cuối năm 2020
Tài liệu phiên họp HĐND huyện Phiên họp cuối năm
18/12/2020 11: 51:00
Tài liệu phiên họp HĐND huyện Phiên họp cuối năm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2719
Đã truy cập: 3778118