Trang chủ Tài liệu cho các kỳ họp
Tài liệu họp kỳ thứ 17, HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Quyển số 01)
27/07/2020 13: 43:00
Tài liệu họp kỳ thứ 17, HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Quyển số 01)
Giấy triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (02 NGÀY, BẮT ĐẦU TỪ 07H45 NGÀY 28/7/2020)
07/07/2020 14: 19:00
Giấy triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm...
Giấy triệu tập số 28/GTrT-HĐND ngày 17/2/2020 (Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/02/2020 15: 08:00
Giấy triệu tập số 28/GTrT-HĐND ngày 17/2/2020 (Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 kỳ họp bất thường của...
Tài liệu kỳ họp thứ 16 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/02/2020 15: 06:00
Tài liệu kỳ họp thứ 16 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Giấy triệu tập số 255/GTrT-HĐND ngày 31/12/2019 (Giấy triệu tập kỳ họp thứ 15 kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/01/2020 15: 19:00
Giấy triệu tập số 255/GTrT-HĐND ngày 31/12/2019 (Giấy triệu tập kỳ họp thứ 15 kỳ họp bất thường của...
Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 14
15/12/2019 18: 27:00
Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 14
Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019
21/11/2019 15: 50:00
Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019
Thông báo số 198/TB-HĐND ngày 12/11/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
12/11/2019 15: 47:00
Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14  của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm...
Tài liệu kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202
09/10/2019 11: 26:00
Tài liệu kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Giấy triệu tập số 171/GTrT-HĐND ngày 01/10/2019 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/10/2019 16: 16:00
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 323
Đã truy cập: 3067946