Trang chủ Công khai ngân sách
Công văn số 56/CV-TCKH ngày 03/02/2023 v/v PHAN KHAI CHI TIET DU TOAN KP KHONG THUC HIEN TU CHU 2023
03/02/2023 14: 04:00
Công văn số 105/UBND-TCKH ngày 02/02/2023 của UBND huyện Tiên Yên v/v đề xuất kéo dài Kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2022 sang năm 2023
02/02/2023 13: 57:00
Quyết định 5418/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
22/12/2022 07: 43:00
Quyết định 5418/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
Thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022
14/10/2022 09: 52:00
Thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022
Thực hiện chi ngân sách huyện quý 3 năm 2022
14/10/2022 09: 50:00
Thực hiện chi ngân sách huyện quý 3 năm 2022
Thông báo số 140/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Qúy 3 năm 2022
14/10/2022 09: 45:00
Thông báo số 140/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Qúy 3 năm...
Thông báo số 87/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
19/07/2022 14: 01:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
15/04/2022 15: 57:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về việc công bố ngân sách năm 2022
13/04/2022 07: 36:04
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Tiên Yên đã được Hội đồng nhân dân...
Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc thu ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Tiên Yên
28/02/2022 11: 29:00
Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Tiên Yên
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 217
Đã truy cập: 3324248