Trang chủ Công khai ngân sách
Thông báo sô 99/TB-UBND ngày 13/7/2023 của UBND huyện Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 06 tháng năm 2023
14/07/2023 07: 50:00
Công văn số 1070/UBND-TCKH ngày 09/6/2023 của UBND huyện v/v báo cáo tiến độ triển khai và phân khai chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
09/06/2023 14: 26:00
Công văn số 266/CV-TCKH ngày 25/5/2023 của Phòng Tài chính kế hoạch v/v bào cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2023
25/05/2023 15: 02:00
Công văn số 56/CV-TCKH ngày 03/02/2023 v/v PHAN KHAI CHI TIET DU TOAN KP KHONG THUC HIEN TU CHU 2023
03/02/2023 14: 04:00
Công văn số 105/UBND-TCKH ngày 02/02/2023 của UBND huyện Tiên Yên v/v đề xuất kéo dài Kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2022 sang năm 2023
02/02/2023 13: 57:00
Quyết định 5418/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
22/12/2022 07: 43:00
Quyết định 5418/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
Thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022
14/10/2022 09: 52:00
Thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022
Thực hiện chi ngân sách huyện quý 3 năm 2022
14/10/2022 09: 50:00
Thực hiện chi ngân sách huyện quý 3 năm 2022
Thông báo số 140/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Qúy 3 năm 2022
14/10/2022 09: 45:00
Thông báo số 140/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Qúy 3 năm...
Thông báo số 87/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
19/07/2022 14: 01:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2398
Đã truy cập: 4233538