Trang chủ Hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Tiên Lãng, huyệ Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
22/09/2019 11: 50:03
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung  tại xã...
Qouyết định số 64/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
22/09/2019 11: 48:21
Phê duyệt Quy hoạch phân khu  tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị  Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh...
Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 03/09/2019 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Thương mại, du lịch và bến xe đầu cầu Khe Tiên tại thị Trấn Tiên Yên , huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
03/09/2019 11: 27:00
Phê duyệt Quy hoạch phân khu  tỷ lệ 1/2000 Khu Thương mại, du lịch và bến xe đầu cầu Khe Tiên tại...
Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
30/07/2019 22: 39:00
Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...
Tiên Yên các dự án xúc tiến mời gọi đầu tư
02/06/2019 22: 34:00
Tiên Yên các dự án xúc tiến mời gọi đầu tư
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 07/03/2019 của UBND huyện Tiên Yên về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trườngkinh doanh: nâng cao năng lực cạnh tranh, (DDCI) huyện Tiên Yên năm 2019
07/03/2019 22: 57:00
Triển khai kế hoạch hành động 2614/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị...
Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
20/02/2019 22: 51:00
Ban hành chính sách  hỗ trợ doanh nghiệp  nhỏ và vừa, doanh nghiệp  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
20/02/2019 22: 47:00
Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến cảng Múi Chùa tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
07/08/2018 11: 52:00
Có bản đồ Quy hoạch chi tiết kèm theo văn bản này
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2387
Đã truy cập: 4044114