Trang chủ Tham gia ý kiến người dân, doanh nghiệp
THAM GIA ĐÓNG GÓP BBIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆN HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỀN XÁ
10/10/2021 14: 07:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 12/10/2021 Số điện thoại:...
Tham gia đóng gọp về hồ sơ thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Điền Xá, huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng caonăm 2021
10/10/2021 14: 05:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 12/10/2021 Số điện thoại:...
THAM GIA ĐÓNG GÓP BBIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆN HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN THAN
10/10/2021 14: 01:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 12/10/2021 Số điện thoại:...
Tham gia đóng gọp về hồ sơ thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Yên Than, huyện Tiên Yên năm 2021
10/10/2021 13: 56:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 12/10/2021 Số điện thoại:...
THAM GIA ĐÓNG GÓP BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆN HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG RUI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 691/QĐ-TTg, NGÀY 05/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07/10/2021 16: 12:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 10/10/2021 Số điện thoại:...
Tham gia đóng gọp về hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên năm 2021
07/10/2021 16: 09:00
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 10/10/2021 Số điện thoại:...
THAM GIA ĐÓNG GÓP BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021 XÃ PHONG DỤ
07/10/2021 14: 43:16
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 10/10/2021 Số điện thoại:...
Tham gia đóng gọp về hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng caonăm 2021
07/10/2021 14: 42:56
Các ý kiến đóng góp gửi về Ùy ban nhân dân huyện Tiên Yên trước ngày 10/10/2021 Số điện thoại:...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 4120248