Trang chủ Khoa học công nghệ
Các biểu mẫu thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện bắt đầu từ năm 2023 của huyện Tiên Yên
16/03/2023 08: 54:39
Thông báo số 41/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của UBND huyện v/v Xây dựng hệ thống thông tin nhằm số hóa các di sản, nhà cổ trên địa bàn huyện Tiên Yên bắt đầu từ năm 2023
16/03/2023 08: 52:55
Thông báo số 40/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của UBND huyện v/v Ứng dụng khẩu phần thức ăn bổ sung thảo dược nhằm nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả chăn nuôi Gà Tiên Yên thương phẩm bắt đầu từ năm 2023
15/03/2023 22: 21:00
Thông báo số 39/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của  UBND huyện v/v tuyển trọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở
15/03/2023 22: 17:00
Thông báo số 38/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của  UBND huyện v/v Đăng ký  bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gà Tiên Yên của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ năm 2023
15/03/2023 22: 01:00
Thông báo số 38/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của UBND huyện v/v tuyển trọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở (Đăn ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gà Tiên Yên của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ năm 2023
15/03/2023 22: 01:00
Thông báo số 38/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của UBND huyện v/v tuyển trọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở (Đăn ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Gà Tiên Yên của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ năm 2023
15/03/2023 22: 01:00
Thông báo số 38/TB-KTHT ngày 15/3/2023 của  UBND huyện v/v tuyển trọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 609
Đã truy cập: 4056142