Xã Hải Lạng

30/06/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI LẠNG

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Hải Lạng

        Địa chỉ : Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 0333.743134
       Fax             : 

         Mail Ủy ban : ubndhailang.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: duhailang.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

                           

Đồng chí: 

Bí thư Đảng ủy


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203.3743.075

Số điện thoại: 0987519223

Email: tovankhai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

 

 


 

Đồng chí: Trần Văn Hoạch

Phó Bí thư, Chủ tịch HDND xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203.3743.074

Số điện thoại: 0917.313.008

Email: Tranvanhoach@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; thi đua khen thưởng của Đảng ủy. Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động HĐND xã.

 

Đồng chí: Lục Văn Sềnh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBMTTQ xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0942.157.286

Email: lucvansenh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; phụ trách khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở.

 


 

 

Đồng chí: 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:

Email: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác của HĐND xã

 


 

Đồng chí: Trần Văn Ninh

Quyền Chủ tịch UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0988.386.448

Email: tranvanninh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Quyền

Phó Chủ tịch  UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0917.616.373

Email: Nguyenvanquyen.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Đồng chí: Vy Đình Trinh

Trưởng Công an


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0977.202.666

Email: ngothanhtrinh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công an xã; tham mưu đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Đồng chí: 

Chỉ huy trưởng BCH quân sự


Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0946.296.181

Email: hoangvanviet.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Trực tiếp phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự xã, tham mưu công tác quân sự, quốc phòng địa phương

 

Đồng chí: Tạ Việt Dũng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0987.562.135

Email: tavietdung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh

 

Đồng chí: Đinh Thị Lan

Chủ tịch Hội Nông dân


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0394.004.598

Email: dinhthilan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Nông dân

 

Đồng chí: Trần Phương Thay

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0357.394.186

Email: tranphuongthay@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ

 

Đồng chí: 

Công chức Tài chính - Kế toán


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0917.312.679

Email: dươngvannoi.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí: Lục Quốc Đại

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0973.636.970

Email: lucquocdai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

 

Đồng chí: Lê Thị Nga

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0982.605.115

Email: lethinga@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tham mưu hoạt động UBND xã

 

Đồng chí: Triệu Thị Phượng

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0943.816.042

Email: trieuthiphuong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ. Thống kê. Tham mưu hoạt động HĐND xã

 

Đồng chí: 

Công chức Địa chính - XD –NN - MT


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0868.316.832

Email: senvanbay@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nông nghiệp, môi trường

 

Đồng chí: 

Công chức Địa chính - XD –NN - MT


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0358.291.188

Email: maducxuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực xây dựng cơ bản, chương trình xây dựng NTM.

 

Đồng chí: Trần Văn Vinh

Công chức Văn hóa - Xã hội


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0916.506.918

Email: tranvanvinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Đồng chí: Hoàng Văn Quyết

Công chức Văn hóa - Xã hội


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0363.929.388

Email: hoangvanquyet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Văn hóa - Thông tin (Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông)

 

Đồng chí: Hà Duy Việt

Công chức Tư pháp - Hộ tịch


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0949.928.676

Email: haduyviet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật, quản lý tủ sách pháp luật.

 

Đồng chí: Phạm Thị Luyện

Công chức Tư pháp - Hộ tịch


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0988.512.111

Email: haduyviet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu công tác tiếp nhận đơn thư của công dân, phân loại đơn thư; Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 3588044