Xã Đồng Rui

27/07/2020

 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG RUI

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đồng Rui

        Địa chỉ : Xã Đồng Rui - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 0333.746.353
       Fax             : 

         Mail Ủy ban : ubnddongrui.ty@quangninh.gov.vn

      Mail Đảng ủy: dudongrui.ty@quangninh.gov.vn

 

 

  


 

Đồng chí: Lộc Văn Sinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.212

Số điện thoại: 0392.116.868

Email: locvansinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

   

Đồng chí: Hoàng Văn Đủ

Phó Bí thư TT Đảng ủy 


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203.3743.074

Số điện thoại: 0945.005.148

Email: hoangvandu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; văn phòng, tài chính Đảng, thi đua khen thưởng của Đảng ủy.

Đồng chí: Nguyễn Quốc Trưởng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBMTTQ xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0914.785.168

Email: nguyenquoctruong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách khối vận; phụ trách khối tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể; tư tưởng Hồ Chí Minh, quy chế dân

  

Đồng chí: Đoàn Quang Hải

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0987.211.658

Email: doanquanghai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác của HĐND xã

 

Đồng chí: Trần Thị Hạnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0387.686.485

Email: tranthihanh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

 

Đồng chí: Ngô Thành Trinh

Phó Chủ tịch  UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0886.766.768

Email: ngothanhtrinh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

 

Đồng chí: Lê Hồng Tuấn

Trưởng Công an


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0383.813.288

Email: ngothanhtrinh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công an xã; tham mưu đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Đồng chí: Trịnh Đức Thiện

Chỉ huy trưởng BCH quân sự


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0343.117.618

Email: trinhducthien.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Trực tiếp phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự xã, tham mưu công tác quân sự, quốc phòng địa phương

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Mãng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0388.068.962

Email: nguyenvanmang.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh

 

Đồng chí: Kiều Văn Nguyệt

Chủ tịch Hội Nông dân


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0383.177.206

Email: kieuvannguyet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Nông dân

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0379.697.426

Email: Nguyenthituyet.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Chiến

Công chức Tài chính - Kế toán


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0886.746.386

Email: nguyenvanchien.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thoan

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0834.517.128

Email: nguyenthithoan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội;theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tham mưu hoạt động UBND xã, chương trình xây dựng NTM, Tham mưu công tác tiếp nhận đơn thư của công dân, phân loại đơn thư; kiểm soát TTCH

 

Đồng chí: Trần Văn Thành

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0988.128.260

Email: tranvanthanh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ. Thống kê. Tham mưu hoạt động HĐND xã

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Anh

Công chức Địa chính - XD –NN - MT


Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0979.726.161

Email: nguyentheanh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nông nghiệp, môi trường, xây dựng cơ bản

 

Đồng chí: Đoàn Thị Huấn

Công chức Văn hóa - Xã hội


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0919.275.372

Email: doanthihuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thông tin (Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông)

   

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1069
Đã truy cập: 3332544