Xã Đồng Rui

30/06/2023

 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG RUI

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đồng Rui

        Địa chỉ : Xã Đồng Rui - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 0333.746.353
       Fax             : 

         Mail Ủy ban : ubnddongrui.ty@quangninh.gov.vn

      Mail Đảng ủy: dudongrui.ty@quangninh.gov.vn

 

 

  


 

Đồng chí: Lộc Văn Sinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.212

Số điện thoại: 0392.116.868

Email: locvansinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

   

Đồng chí: 

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203.3743.074

Số điện thoại: 0945.005.148

Email: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; văn phòng, tài chính Đảng, thi đua khen thưởng của Đảng ủy.

 

Đồng chí: Tô Văn Lực

Phó Bí thư, Chủ tịch UBMTTQ xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: tovanluc@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách khối vận; phụ trách khối tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể; tư tưởng Hồ Chí Minh, quy chế dân

  

Đồng chí: Đoàn Quang Hải

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0987.211.658

Email: doanquanghai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác của HĐND xã

 

Đồng chí: Trần Thị Hạnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0387.686.485

Email: tranthihanh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

 

Đồng chí: Ngô Thành Trinh

Phó Chủ tịch  UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0886.766.768

Email: ngothanhtrinh.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

 

Đồng chí: Phạm Trung Đức

Trưởng Công an


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0934696789

Email: phamtrungduc.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công an xã; tham mưu đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Đồng chí: 

Chỉ huy trưởng BCH quân sự


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email:

Lĩnh vực phân công phụ trách:Trực tiếp phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự xã, tham mưu công tác quân sự, quốc phòng địa phương

 

Đồng chí: Trịnh Đức Thiện

Cựu Chiến binh


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0343.117.618

Email: trinhducthien.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh

 

Đồng chí: Kiều Văn Nguyệt

Chủ tịch Hội Nông dân


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0383.177.206

Email: kieuvannguyet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Nông dân

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0379.697.426

Email: Nguyenthituyet.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ

 

Đồng chí: Đặng Thị Xuân

Công chức Tài chính - Kế toán


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0886.746.386

Email: dangthixuan.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thoan

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0834.517.128

Email: nguyenthithoan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội;theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tham mưu hoạt động UBND xã, chương trình xây dựng NTM, Tham mưu công tác tiếp nhận đơn thư của công dân, phân loại đơn thư; kiểm soát TTCH

 

Đồng chí: Trần Văn Thành

Công chức Văn phòng - Thống kê


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0988.128.260

Email: tranvanthanh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ. Thống kê. Tham mưu hoạt động HĐND xã

 

Đồng chí: Hoàng Thị Loan

Công chức Địa chính - XD –NN - MT


Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: hoangthiloan.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: môi trường, xây dựng cơ bản

   

Đồng chí: Phùn Thị Huệ

Công chức Địa chính - XD –NN - MT


Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nông nghiệp, môi trường, xây dựng cơ bản

   

Đồng chí: Đoàn Thị Huấn

Công chức Văn hóa - Xã hội


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0919.275.372

Email: doanthihuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thông tin (Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông)

 

 

 

Đồng chí: Trần Văn Quyết

Bí thư Đoàn


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0384321000

Email: tranvanquyet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Đoàn Quang Hưng

Tư pháp, Hộ tịch


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: doanquanghung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1559
Đã truy cập: 3957161