Xã Điền Xá

07/07/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN XÁ

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Điền Xá

        Địa chỉ : Xã Điền Xá - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 0336291362
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubnddienxa.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: dudienxa.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

                           

Đồng chí:  Hoàng Thị Thanh Thảo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Điện thoại văn phòng: 033.

Điện thoại di động: 0838766288

Email: 

 Đồng chí:  

Chủ tịch 

Điện thoại văn phòng: 
Điện thoại di động:  

Email:

 


Đồng chí: 

 Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại văn phòng: 033.
Số điện thoại di động: 

Email: 


 

 

 

Đồng chí: 

Phó Chủ tịch UBND


Số điện thoại di động: 

mail:

 


 

Đồng chí: 

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã


Số điện thoại di động: 

 

Mail:

 

                           

Đồng chí:  

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại văn phòng: 033.

Địa thoại: 0

Email: 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 3201200