Xã Hà Lâu

30/06/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ LÂU

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu

        Địa chỉ : Xã Hà Lâu - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 0333.744.702
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubndhalau.ty@quangninh.gov.vn

          Mail Đảng ủy: duhalau.ty@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

                           

Đồng chí:  Tô Văn Khải

 Bí thư Đảng ủy

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0987519223

Email: tovankhai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

 

Đồng chí: Lý Thị Chìu

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: hoangvandu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; văn phòng, tài chính Đảng, thi đua khen thưởng của Đảng ủy. khối vận; phụ trách khối tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể; tư tưởng Hồ Chí Minh, quy chế dân

   

Đồng chí: Bế Thị Thu

Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: bethithu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân

   
 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Quyền Chủ tịch  UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0975.300.350

Email: nguyenthnahtung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

 

Đồng chí: Lã Văn Vy

Phó Chủ tịch  UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0376141258

Email: lavanvy@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Văn xã

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 3946709