Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Tiên Yên

15/10/2021
Tổ chức bộ máy:

 

 

 

Thai.jpg (240×293)

Đồng chí: Lê Thị Bích Thái

Giám đốc

 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:      0333.876321

 Điện thoại di động:       0912.658.809

 Hộp thư điện tử công vụ: Thailb@vst.gov.vn

Điều hành chung

 

Đồng chí: TrầnVănDũng

          Phó Giám đốc

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định: 0333.876.240

 Điện thoại di động: 0917.681.173

 Hộp thư điện tử công vụ: Dungtv06@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Ủy quyên giám đốc

Trựctiếpđiềuhànhcôngtáckiểmsoát chi,kếtoántheoluồngphâncông.Côngtáckiểmtranộibộ,Iso

 

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương

                          Kế toán

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0984266026

Hộp thư điện tử công vụ:huonghtt03@vst.gov.vn

Phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, điều hành chung bộ phận giao dịch

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiệp

Ủy quyền Kế toán trưởng

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0968.121.983

Hộp thư điện tử công vụ: Tiepnv@vst.gov.vn

Phân công phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN.

Tuyển.jpg (268×305)

Đồng chí: Vũ Ngọc Tuyển

Thủ kho

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0988.813.888

 Hộp thư điện tử công vụ: Tuyenvn@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách: Thủ quý, thủ kho, kiểm ngân

Thắng.jpg (264×339)

Đồng chí: Lê Đại Thắng

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0945.005.564

Hộp thư điện tử công vụ: Thangld01@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN, Thanhtoán song phươngvới NHTM.

     

Đồng chí: Đinh Trọng Nghĩ

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

0333.876528/ 0333.876240

Điện thoại di động:0983889996

Hộp thư điện tử công vụ:Nghiadt02@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN

.

 

Đồng chí:

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0833.393.688

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN, Kiểm soát thu ngân sách NN

 

Đồng chí: Trần Ngọc Huy

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định: 0333.876322 

Điện thoại di động: 0866.019.018

Hộp thư điện tử công vụ: Huytn@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuân

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại cố định: 0333.876528/ 0333.876240

Điện thoại di động: 0902.289.389

Hộp thư điện tử công vụ:

Phụ trách: Kiểm soát chi ngân sách NN

 

Đồng chí: Sầm Huyền Trang

Giao dịch viên

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:          0977.020.787

Hộp thư điện tử công vụ:   Trangsh@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểmsoát chi ngânsách NN.

 

Đồng chí: Phạm Quang Đức

Bảo vệ

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định: 0333.876528/ 0333.876240

Điện thoại di động: 0968.888.915

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ cơ quan.

 

   

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1285
Đã truy cập: 2726583