Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

20/12/2021

     

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

1. Thông tin chung:

               Tên cơ quan: Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

               Địa chỉ: Phố Long Tiên - Thị Trấn Tiên Yên

               Điện thoại: 

               E-mail: Trung tgdtx.ty@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Tổ chức bộ máy: 

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Duyên
    Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 876 299
Số điện thoại di động: 0934218468

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung

Email:   vuthiduyen@quangninh.gov.vn; vuthiduyen.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

   
   

Đồng chí: Vi Đức Phúc
Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

Số điện thoại văn phòng:

Lĩnh vực phân công phụ trách: Giáo dục nghề nghiệp

Email:   

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương

            Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ chính trị: 

Số điện thoại di động: 0919.399.288

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kế toán

Email:    nguyenthuhuong.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà

Tổ trưởng Tổ GDTX

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Địa lí

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0988423670

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tổ trưởng tổ GDTX; Giáo viên giảng dạy môn Địa lí khối 10,11,12; GV chủ nhiệm lớp 12B; GV ôn thi TN THPT môn Địa lí; Thủ quỹ cơ quan

Email:    nguyenthivietha.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Cao Thị Huyên

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Sinh học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động: 0356.293.908

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Giảng dạy bộ môn Sinh học khối 11, 12.

- Chủ nhiệm lớp

- Công tác nội trú (phòng nữ);

- Chữ thập đỏ;

- Cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Xếp thời khóa biểu

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Email:    caothihuyen.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Quyên

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ Văn

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động: 0787.216.340

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Giảng dạy Ngữ Văn khối lớp 10,11,12; Thư ký Hội đồng; Công tác truyền thông; Giáo viên chủ nhiệm lớp; Công tác Nữ Công

Email:    nguyenthiquyen.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Chương Thị Lệ

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động: 0943315741

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: - Giảng dạy môn Hóa khối lớp 10,11,12 -Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A -Phụ trách quản lý kho nước. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Email:    chuongthile.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Làu Sủi Sáng

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động: 0336853345

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Giảng dạy bộ môn Toán các khối lớp 10,11,12. Phó bí thư đoàn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do giám đốc phân công

Email:    lausuisang.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Lý Văn Hải

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Địa lý

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động: 0374746444

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Giảng dạy bộ môn Vật Lí các khối lớp 10, 11, 12. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10B, lớp 11 THHD. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do giám đốc phân công

Email:    lyvanhai.tttienyen@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí:

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tin học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

Số điện thoại văn phòng: 

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Bí thư đoàn Trung tâm, Công tác học sinh, sinh viên; giáo dục đạo đức học sinh; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; công tác y tế học đường (bảo hiểm y tế); phụ trách đội cờ đỏ.

- Phụ trách phòng Tin học và các phần mềm quản lý, phần mềm dạy học; mạng internet; thiết bị truyền thông;

- Phụ trách công tác thư viện, thiết bị dạy học.

- Công tác chủ nhiệm lớp

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

Email:    hatrunghoa.tttienyen@quangninh.edu.vn

 1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan
 2. Vị trí, chức năng:
 3. Vị trí
 4. a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 5. b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước Tiên Yên và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật; có trụ sở làm việc riêng.
 6. c) Trung tâm chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên.
 7. Chức năng

Trung tâm có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.

 1. Nhiệm vụ:
 2. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
 3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
 4. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
 5. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
 6. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
 8. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 9. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
 10. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
 11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
 12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
 13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 642
Đã truy cập: 4056175