Trung tâm Y tế

30/06/2020

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

  1. Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 02033876251

Email: ttytty@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí:
  Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:

Email:

 

Đồng chí:
  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn:   Bác sĩ CKI – Ngoại

- Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

Email:

 

Đồng chí: Đinh Văn Khiêm
  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn:   Bác sĩ CKI – YTCC

- Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 0912568764

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Vân
  Kế toán

- Trình độ chuyên môn:   Cử nhân

- Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0812064668

Email:

      Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan

  1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên cơ sở những quy định chung của pháp luật về kiểm dịch y tế và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
  2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

– Tổ chức thưc hiện công tác kiểm dịch y tế, giám sát thường xuyên các bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng theo quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế.

–  Kiểm tra y tế, thực hiện xử lý y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành.

–  Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với các cơ sở cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu.

–  Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo qui định của pháp luật.

–   Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực kiểm dịch y tế.

–    Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực kiểm dịch y tế; đào tạo, tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế.

–  Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh.

–  Triển khai thực hiện thu, nộp và quản lý phí kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật.

–   Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.

–  Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 678
Đã truy cập: 3949015