Ban Chỉ huy Quân sự huyện

29/08/2023

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

  Email: bchqs.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 


  
Đồng chí:  Vũ Văn Thắng

 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Yên

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:   

 Điện thoại di động: 

 Email:nguyenvanduong.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Phạm Xuân Tốn

 

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Yên

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:    

 Điện thoại di động: 

 Email:phanxuanton.ty@quangninh.gov.vn

      

   

Đồng chí: 

 

huyện

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:    

 Điện thoại di động: 

 Email:phamvantuoi.ty@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: 

 

 huyện

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:    

 Điện thoại di động: 

 Email:đangucminh.ty@quangninh.gov.vn


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2344
Đã truy cập: 4061548