Tổ chức chính trị - xã hội

04/01/2023

I. CƠ QUAN KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ HUYỆN.

  
          
1. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc
                               Email: ubmttq_hty@quangninh.gov.vn 
 

 

Đồng chí: Vi Thị Tứ

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban

Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Yên

 Số điện thoại văn phòng: 033.3876.017
Số điện thoại di động:  0918.240.383   
Email:  vithitu@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Dương Thanh Tiến

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.255

Số điện thoại di động: 

Email: 0914899387

 

 

Đồng chí:

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.387
Số điện thoại di động: 0
Email: 

 

 

2. Liên đoàn Lao động huyện 
                       Email: 
ldld_hty@quangninh.gov.vn   

 Ông: Nguyễn Thế Anh

Chủ tịch
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.253
Số điện thoại di động:     
Email:

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Ngân

Phó Chủ tịch 
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.253
Số điện thoại di động:     

 

   


 

3. Hội liên hiệp Phụ nữ
                              Email: hoiphunu_hty@quangninh.gov.vn   

 

 

Bà Bùi Thị Thơ

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 0906079866

 


  

 

Bà Hà Thị Thu

Phó chủ tịch
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.227
Số điện thoại di động:      0975.652.885

 

Bà: Đoàn Thu Hường

Phó Chủ tịch

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.255

Số điện thoại di động: 0982.876.127

Email: thuhuongmttqty@gmail.com

   

 

 
4. Hội Nông dân

 

 

Ông : Lý Văn Diểng

Chủ tịch
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.384
Số điện thoại di động: 0913318459

Gmail: doanvantuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nình Văn Cao

Phó chủ tịch
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.384
Số điện thoại di động:     09

 


                  

 

5. Hội Cựu chiến binh
                                   

 

 

Ông:                           : Chủ tịch
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.385

 

 

                                                             Ông: Vũ Văn Minh:

                                                                     Phó chủ tịch
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     

 

 

 

                                                                     Ông Lê Quyết Tiến:

                                                                            Phó chủ tịch
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     

 

 

          
6. Hội Chữ thập đỏ
                         Email: hoichuthapdo_hty@quangninh.gov.vn   

 


 

 Ông Dương Thanh Tiến
Chủ tịch

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.119
Số điện thoại di động:     0914.899.387
Email:

    

 

7. Huyện Đoàn Tiên Yên   
                      Email:   doanthanhnien_hty@quangninh.gov.vn   

 

 

Ông: 
Phó bí thư
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.267
Số điện thoại di động:   0917.388.158  

 

 

 

 

Ông: Đào Thị Mai Thịnh
Phó bí thư
Số điện thoại văn phòng: 033.3876.267
Số điện thoại di động: 

 

            

 


  
  II. KHỐI NỘI CHÍNH

 

 1. Ban chỉ huy Quân sự huyện:

 

                      

Ông: Nguyễn Văn Dương

Chỉ huy trưởng

Số điện bàn: 0333.876.439

Số điện thoại di động: 0914.284.971
 

   

Ông: Trần Quang Khởn

Chính trị viên

Số điện thoại văn phòng: 033.2217.415

Số điện thoại di động: 

   

Ông Vũ Quang Tĩnh: Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 

 

2. Công an huyện:

 

               

Ông Phạm Hồng Sơn
Trưởng Công an

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.216

Số điện thoại di động: 


 

   

Ông: 
Phó trưởng Công an

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.060740.098

Số điện thoại di động: 0913.252.686


   

Ông Đặng Đức Minh
Phó trưởng Công an

Số điện thoại văn phòng: 033.3740.098

Số điện thoại di động: 0913.025.207

 

 

 

Ông 
Phó trưởng Công an

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0913.268.804

 

 

 

3. Hạt Kiểm lâm Tiên Yên:

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Bằng
Hạt trưởng

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.723

Số điện thoại di động:  0983879802

Email:
 

   

Ông
Phó hạt trưởng

Số điện thoại văn phòng: 033.2245.788

Số điện thoại di động: 

Email:

   

 

 

4. Viện Kiểm sát nhân dân huyện: 

 

 

Ông 
Viện trưởng

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.526

Số điện thoại di động: 

Email:
 

   

Ông Nguyễn Thăng Long
Phó viện trưởng

Số điện thoại văn phòng: 033.741.899

Số điện thoại di động: 0912.330.849

Email:

   

Ông Nguyễn Công Thượng
Phó viện trưởng

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email:

 

 

5. Tòa án Nhân dân huyện:

 

 

                     Ông:    Lý Văn Thái

                                 Chánh án

Số điện thoại văn phòng: 0333.741.098

Số điện thoại di động: 

Email:

   
   
 
6. Đội Quản lý thị trường số 8:
 
 

Ông Trần Xuân Thủy
Đội trưởng

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.105

Số điện thoại di động:

Email:
 

   

Ông Bùi Thanh Tùng
Đội phó

Số điện thoại văn phòng: 033.876.231

Số điện thoại di động: 0976.522.298

Email:

   

 

 7. Chi cục thi hành án: 

Điện thoại: 0333.876.181

 

 

III. KHỐI KINH TẾ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

 

1. Chi cục Thuế Tiên Yên:

 

 

Ông:              

 Chi cục trưởng

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.191

Số điện thoại di động: 0913.268.064

Email:

  Ông                       : Phó chi cục trưởng

Số điện thoại văn phòng: 033.876.192

Số điện thoại di động: 0912.116.389

Email:

   
2. Ngân hàng CSXH huyện:

 

 

 

Ông: Lê Bá Khánh Trình

Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.504.596

Số điện thoại di động: 0904.624.002

Email:
 

   

Ông: Phạm Văn Nam
Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.704.336

Số điện thoại di động: 01665.319.555

Email:

   

 

3. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT:

 

 

 Giám đốc: Hoàng Đức Tuyên

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.235

Số điện thoại di động: 0977.281.111

Email:
 

 

Ông 
 Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.740.507

Số điện thoại di động: 0987.663.888

Email:

   

 

 

4. Kho bạc Nhà nước huyện Tiên Yên

 

 

Chi Thai1 4.jpg (240×374) 

                                              Bà   Lê Thị Bích Thái
                                                           Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.442

Số điện thoại di động:   0912.658.809

Email:       

 

 

 

 

                                      Ông:Trần Văn Dũng

                                             Phó Giámđốc

Số điện thoại văn phòng: 0333. 876.321

Số điện thoại di động:  0917.681.173

Email: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

               

   

                                                                                                                        

 

                                                                      

 

 

6. Chi cục Thống kê:

 

 

 

 

Ông Bế Văn Phú
Chi cục trưởng

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0912.401.608

Email:

 

 

 

 

 7. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên

 

 

Ông Nguyễn Bá Việt
Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.292.108

Số điện thoại di động: 

Email:

 

Bà                       : Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.292.109

Số điện thoại di động: 0915.345.698

Email:

 

 

 

 

 8. Trung tâm Y tế huyện

 

 

Ông Đinh Văn Khiêm
Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.504.134

Số điện thoại di động: 0912.568.764

Email:

 

Ông 
Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.741.924

Số điện thoại di động: 0915.004.205

Email:

 

Ông 
Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.742.186

Số điện thoại di động: 0936.195.228

Email:

 

 

 9. Bưu điện Tiên Yên

 

 

Bà: 
Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.215

Số điện thoại di động: 

Email:

 

 

   
10. Trung tâm Viễn thông Tiên Yên
 

Ông Bùi Xuân Đào
Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.742.398

Số điện thoại di động: 0913.268.279

Email:

 

Ông Nguyễn Thanh Phương
Phó giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.740.268

Số điện thoại di động: 0913.252.736

Email:

   

 

 

11. Trạm Quản lý Thủy nông

Điện thoại: 0333.876.339

 

12. Trạm Bảo vệ thực vật

Điện thoại: 0333.876.923

 

 

Đồng chí: Lã Văn Phật
Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại cố định:      0333.

Điện thoại di động:       0912576844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2092
Đã truy cập: 3622052