Xã Đông Ngũ

02/03/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NGŨ

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đông Ngũ

        Địa chỉ : Xã Đông Ngũ - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.745.089
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubnddongngu.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: dudongngu.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

Tổ chức bộ máy:

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Viết Thụy

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:   0942415866

 Điện thoại di động:   033.3740.889

Phụ trách: Phụ trách chung
Email: nguyenvietthuy@quangninh.gov.vn

 

 

                                  Đồng chí: Hoàng Văn Việt

                   Phó bí thư thường trực Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0982745068

Gmail: hoangducviet68@gmail.com

   

                               Đồng chí: Đặng Thị Liên

             Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 0347256820

Gmail: 

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Thắng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học  

Trình độ lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 0977315470

Gmail: dongnguty@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí: Tô Văn Giang

Phó Chủ tịch UBND phụ trách VHXH

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 0988387312

Gmail: tovangiang@quangninh.gov.vn

 

 

 

  

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hồng

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách KT

Trình độ chuyên môn: Đại học  

Trình độ lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 01675931115

Gmail: nguyenhongketoanxa@gmail.com

 

                            Đồng chí: Nông Văn Quyền

                                 Chủ tịch Hội Nông dân

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Trình độ lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 0919198717

Gmail: nongvanquyen1969@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 851
Đã truy cập: 4157907