Xã Tiên Lãng

21/02/2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LÃNG

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng

        Địa chỉ : Xã Tiên Lãng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.876.090
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubndtienlang.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: dutienlang.ty@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:   0203.3876.263

 Điện thoại di động:      0915209933

 Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

 Đồng chí:  Đồng chí: Lục Văn Sềnh

Phó Bí thư Đảng ủy 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912903260

Gmail: phamvantuy@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; thi đua khen thưởng của Đảng ủy

   

 

Đồng chí: Vi Thị Tuyết

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND

 

 

rình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0904136955

Gmail: vuthituyet@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; phụ trách khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở.


 

Đồng chí: Hà Anh Trọng

Phó Chủ tịch HĐND xã
 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0984.267.299

Gmail: haanhtrong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách triển khai các Nghị quyết PTKTXH và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

 

   

Đồng chí:  Vũ Thị Minh Anh

 Phó Chủ tịch UBND

 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0943002881

Gmail: vuthiminhanh@quangninh.gov.vm

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

   

Đồng chí:  Phạm Thế Mạnh

 Phó Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường bộ và đường sắt

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0969.392.888

Gmail: phamthemanh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

Đồng chí:  Nguyễn Văn Luân

Trưởng Công an xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985.249.724

Gmail: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công an xã; tham mưu đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Đồng chí:  Hoàng Văn Hưng

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0382.322.667

Gmail: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự xã, tham mưu công tác quân sự, quốc phòng địa phương

 

Đồng chí:  Trần Duy Vang

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0976.683.086

Gmail: 

Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh

 

Đồng chí:  Tô Văn Hà

Chủ tịch MTTQ

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0828.788.999

Gmail: tovanha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Điều hành chung hoạt động công tác MTTQ

 

 

 

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch Hội Nông dân

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:0868.988.890

Gmail: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Điều hành chung hoạt động công tác Hội và phong trào Nông dân

 

 

 

Đồng chí:  Trần Thị Diệu Linh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0364.378.490

Gmail: tranthidieulinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Điều hành chung hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

 

Đồng chí: Nông Thị Hoan 

Công chức Tài chính - Kế toán

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:   0948722686

Gmail: Nongthihoan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí:  Lê Thị Diệu Oanh

Công chức Văn phòng - Thống kê

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:    0829.293.888

Gmail: phamthitueminh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND xã;Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tham mưu hoạt động UBND xã

 

Đồng chí:  Hoàng Thanh Tùng

Công chức Văn phòng - Thống kê 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0853.469.988

Gmail: hoangthanhtung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ. Tham mưu hoạt động HĐND xã

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Trinh

Công chức Địa chính - XD - MT

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 

Gmail: ngothanhtrinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nông nghiệp để thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí:  Lưu Văn Bình

Công chức Văn hóa - Xã hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0386.669.607

Gmail: luuvanbinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Đồng chí:  Tằng Văn Sáu

Công chức Văn hóa - Xã hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0946.157.686

Gmail: 

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu lĩnh vực Văn hóa - Thông tin (Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông)

 

Đồng chí:  Lô Văn Hưởng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0388.620.828

Gmail: lovanhuong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí:  Lương Trung Hữu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0356.516.888

Gmail: luongtrunghuu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Tham mưu công tác tiếp nhận đơn thư của công dân, phân loại đơn thư; Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật.

   

Đồng chí:  Vi Thị Thu Hằng

Công chức Địa chính - XD - MT

 Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 

Gmail: ngothanhtrinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Đia chính, Môi Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1172
Đã truy cập: 4041269