Xã Đại Dực

19/08/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI DỰC

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đại Dực

        Địa chỉ : Xã Đại Dực - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.744.067
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubnddaiduc.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: dudaiduc.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

                           

Đồng chí:  Nguyên Thế Anh

  Bí thư Đảng ủy

Điện thoại văn phòng: 033.

Địa thoại:0913.838.966

Email: 

 

Đồng chí: 

Phó Bí thư, C

Điện thoại văn phòng: 
Điện thoại di động:  

Email:

 

 

 

Đồng chí: 

 Phó Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại văn phòng: 033.
Số điện thoại di động: 

Email: 

 Trong.jpg (238×334)

Đồng chí: Lê Văn Trọng

Chủ tịch UBND xã


Số điện thoại di động: 0967.280.012


 


 

 

Đồng chí: Nình Văn Tính

Phó Chủ tịch HĐND


Số điện thoại di động: 

mail:

 


 

Đồng chí: Nình A Lộc

Phó Chủ tịch UBND


Số điện thoại di động: 

 

Mail:

 

                           

Đồng chí:  

Phó Chủ tịch HĐND 

Điện thoại văn phòng: 033.

Địa thoại: 0

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 565
Đã truy cập: 3138890