Xã Đại Dực

19/03/2021

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI DỰC

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đại Dực

        Địa chỉ : Xã Đại Dực - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.744.067
       Fax             : 

         Mail Ủy ban: ubnddaiduc.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: dudaiduc.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

                           

Đồng chí:  Hoàng Việt Tùng

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:    0917388158

Email: hoangviettung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lý A Sinh

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:    

Email: lyasinh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Ninh Văn Lạc

 Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:    

Email: ninhvanlac@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nình Văn Bảo

 Phó Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:    

Email: ninhvanbao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nình A Lộc

 Phó Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:    0912529406

Email: ninhaloc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nình Móc Mộc

 Phó Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   03399773186

Email: ninhmocmoc@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 691
Đã truy cập: 3764869