Xã Phong Dụ

09/08/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG DỤ

 

        1. Thông tin chung:

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ

        Địa chỉ : Xã Phong Dụ - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.876.869
       Fax             : 033.
       E-mail Ủy ban : ubndphongdu.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: duphongdu.ty@quangninh.gov.vn

 

 http://quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/HuyenTienYen/PublishingImages/%E1%BA%A2nh%20C%C3%A1c%20x%C3%A3,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n/IMG20151030141002%20%20hgf.jpg

 

 

   
2. Tổ chức bộ máy: 

       

            

Đồng chí: Nguyễn Thế Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0914.903.168

Gmail: nguyenthenam@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, trực tiếp điều chung và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân xã

 

Đồng chí: Trần Văn Đa

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: tranvanda@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; văn phòng, tài chính Đảng, thi đua khen thưởng của Đảng ủy.

 

Đồng chí: Vi Văn Thanh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBMT


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 0987.730.498

Email: vivanthanh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Phụ trách khối vận; phụ trách khối tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể; tư tưởng Hồ Chí Minh, quy chế dân

 

Đồng chí: Vi Văn Vĩnh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: vivanvinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác của HĐND xã

 

Đồng chí: Nguyễn Chí Dũng

Phó Chủ tịch UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: nguyenchidung.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

Đồng chí: Lã Văn Quy

Phó Chủ tịch UBND


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại: 

Email: nguyenchidung.ty@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh Văn hóa - xã hội

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 3949596