Xã Phong Dụ

19/08/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG DỤ

 

        1. Thông tin chung:

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ

        Địa chỉ : Xã Phong Dụ - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.876.869
       Fax             : 033.
       E-mail Ủy ban : ubndphongdu.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: duphongdu.ty@quangninh.gov.vn

 

 http://quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/HuyenTienYen/PublishingImages/%E1%BA%A2nh%20C%C3%A1c%20x%C3%A3,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n/IMG20151030141002%20%20hgf.jpg

 

 

   
2. Tổ chức bộ máy: 

       

            

Đồng chí: 

Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại văn phòng: 0333.
Số điện thoại di động: 
Email: 

 

                           

Đồng chí:  Ninh Văn Lạc
Phó Bí thương trực thư Đảng ủy

Điện thoại văn phòng: 033.

Địa thoại: 0987.730.498
Email:Đồng chí:  Trần Vân Đa
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Điện thoại văn phòng:
Điện thoại di động:  0913.150.273

Email:

 


Đồng chí: Nông Thi Dương

Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại văn phòng: 033.
Số điện thoại di động: 01665763922
Email: Đồng chí:  Vi Văn Vĩnh

Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại văn phòng: 033.38

Địa thoại: 0912529469

Email: 
 


 


 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 3147675