Xã Yên Than

04/01/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THAN

 

        1. Thông tin chung:

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Yên Than

        Địa chỉ : Xã Yên Than - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 033.876.593
       Fax             :
       E-mail Ủy ban  : ubndyenthan.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy: duyenthan.ty@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy: 

       

           

Đồng chí:  Nguyễn Thị Huyền

Bí thư Đảng ủy 

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0947.209.536

Hòm thư điện tử: nguyenthihuyen@quangninh.gov.vn

 

  

Đồng chí:  Phạm Văn Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0823.303.456

Hòm thư điện tử: phamvanhung.ty@quangninh.gov.vnĐồng chí:  Đinh Quang Lai

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:   0823.104.568

Hòm thư điện tử: dinhvanlai.ty@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Triệu Thị Thu

Phó Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912074455

Hòm thư điện tử: trieuthithu.ty@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Trần Văn Hiến

Phó Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0392.595.388

Hòm thư điện tử: tranvanhien.ty@quangninh.gov.vn


 


 

Đồng chí: Phạm Thị Hương

 Chủ tịch LHPN

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0987.519.266

Hòm thư điện tử: phamthihuong.ty@quangninh.gov.vn


   

Đồng chí: Phạm Thế Mạnh

 Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0383.314.465

Hòm thư điện tử: phamtheminh.ty@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Phạm Hữu Thảo

 Chỉ huy trưởng Quân Sự

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 

Hòm thư điện tử: 

 

Đồng chí: 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  

Hòm thư điện tử: .ty@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trịnh Văn Giỏong

Công chức Văn hóa xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0942163818

Hòm thư điện tử: trinhvangoong.ty@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: 

Công chức Địa chính

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:   0983269089

Hòm thư điện tử: dangthanhdong.ty@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Quang Huy

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0383681286

Hòm thư điện tử: dinhqunghuy.ty@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đoàn Văn Thắng

Bí thư Đoàn xã

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:  0358.366.692

Hòm thư điện tử: doanvanthang.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 904
Đã truy cập: 3624706