Trung tâm hành chính công

29/06/2023

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

1. Thông tin chung:

 

       Tên cơ quan:  Trung tâm hành chính công

        Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên Yên

        Điên thoại: 0333 876256

        Fax:  0333 876918

           Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn      
      


  2. Tổ chức bộ máy:

 

   

Dung.jpg (224×312) 

 

Đồng chí: Lương Thế Dũng

Quyền Giám đốc

   

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       0945.966.966

Phụ trách: Quản lý chung

 Email: luongthedung@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Khổng Quốc Khánh

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị:  

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       

Phụ trách: Kế toán, Tổng hợp

 Email: khongquockhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Xuân Việt

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       

Phụ trách: Quản trị mạng, Kiểm soát TTHC

 Email: hoangxuanviet@quangninh.gov.vn


   

Đồng chí: Vũ Thị Quỳnh Trang

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       

Phụ trách: Trả kết quả, Phí lệ phí

 Email: hoangxuanviet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Tạ Thị Lệ

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       

Phụ trách: Tổng hợp chung

 Email: hoangxuanviet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Lệ Hằng

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  

 Điện thoại cố định:     

 Điện thoại di động:       

Phụ trách: ISO, hướng dẫn người dân, trả kết quả

 Email: hoangxuanviet@quangninh.gov.vnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3
Đã truy cập: 3946670