Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Tiên Yên

02/06/2023
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Tiên Yên
 
                Tên cơ quan: Trung tâm truyền thông và Văn hóa

 

                Địa chỉ: Phố Đông Tiến 2 - Thị Trấn Tiên Yên

                Điện thoại: 033.3876.249

                    Email:  dttth_hty@quangninh.gov.vn 
 

Tổ chức bộ máy
 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hòa

Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.331

Số điện thoại di động: 0912.488.448

Email:nguyenthihoa.ty@quangninh.gov.vn

 

Bà N

Phó Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.876.331

Số điện thoại di động: 0912.488.448

Email:nguyenthihoa.ty@quangninh.gov.vn

 

 

Ông  Lưu Văn Minh

Phó Giám đốc

Số điện thoại văn phòng: 0333.

Số điện thoại di động: 0982767388

Email: luuvanminh@quangninh.gov.vn

 

 

 
   

 

 

 

 

Đồng chí: Lưu Đức Hiền

Chuyên viên 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.249 
Số điện thoại di động: 

 

Đồng chí: Trần Thị Minh

Chuyên viên 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.249 
Số điện thoại di động: 

 

 

Đồng chí: Lại Tất Quang

Nhân viên 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.249 
Số điện thoại di động: 
 
 
 
 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 4054225