Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX thông qua 8 nghị quyết quan trọng

23/12/2021 08:31

 

Trong 2 ngày 21 - 22/12, HĐND huyện Tiên Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm) nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị thông qua 08 Nghị quyết quan trọng để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đến dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hà Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh kỳ họp. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND huyện; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; xem xét các báo các khác của UBND, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân theo quy định.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện. Trong năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, song huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giữ vững đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt trên 4.117 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 138,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Trong năm 2021, huyện Tiên Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, GPMB, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Năm 2021, huyện bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 3 (xếp thứ 3/13 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số DDCI).  Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng.Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt và kiểm soát tốt. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,98%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Quang Vinh trúng cử Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với đồng chí Mai Quang Vinh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí Hà Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của huyện:“Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đột phá thu hút đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành thu, chi ngân sách. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách Nhà nước; thống nhất theo nguyên tắc “kịch bản trừ lùi” từng tháng, quý. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp lồng ghép, lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo hướng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM, huy động sự vào cuộc tích cực của người dân phấn đấu đưa huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Về xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, quan tâm, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tập trung bám sát các quy chế, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện nghiêm túc; quan tâm tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, HĐND huyện khẩn trương hoàn thiện các Nghị quyết, chương trình; nâng cao vai trò giám sát của HĐND.

Các đại biểu thông qua 8 nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình của kỳ họp. 100% đại biểu HĐND huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết quan trọng bao gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi; phương án phân bổ và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo, đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND huyện và các cơ quan chức năng; tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND huyện năm 2021.

Lãnh đạo HĐND huyện Tiên Yên khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa XX năm 2021.

Nhân dịp này, HĐND huyện Tiên Yên đã khen thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện trong năm 2021.

Trần Hoàn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1102
Đã truy cập: 2779960