Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/07/2022 15:00

Ngày 20/7, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX có nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa kịp thời các giải pháp thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thành các nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025 cũng như hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng, mặc dù gặp nhiều khó khăn song huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của huyện duy trì và tăng trưởng tốt: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 195,6 tỷ đồng năm 2022 ước đạt tăng 17,5%. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt 504,6 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.424,8 ha. Tổng diện tích rừng trồng mới ước đạt 1.350 ha. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/6/2022 đạt 87,2 tỷ đồng, bằng 65% dự toán tỉnh giao; bằng 54% dự toán huyện giao, tăng 66% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Hiện nay, huyện đang tập trung rà soát toàn bộ tiêu chí quốc gia về huyện đạt chuẩn nông mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đưa xã Hải Lạng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã (Đại Dực, Hà Lâu) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đồng chí Hà Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Đối với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP)”, đến nay, đã được tỉnh phê duyệt kết quả xếp hạng (3 sao, 4 sao của 10 cơ sở sản xuất) thuộc Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố năm 2022 - 2025. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe một số báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQ huyện; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ sung danh mục dự án thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Tờ trình đề nghị phê chuẩn danh mục dự kiến đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

Lãnh đạo Phòng Tài chính báo kết quả dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Tờ trình phê đề nghị phê chuẩn Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo kết quả công tác xét xử giải quyết các vụ việc và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2022 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cơ quan hành án dân sự. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri cần quan tâm giải quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất “mục tiêu kép”, thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường các giải pháp thực hiện các Nghị quyết về đầu tư; quan tâm giải quyết kiến nghị của nhân dân. Đối với các báo cáo tại kỳ họp cần rà soát, đánh giá sâu thêm về kết quả, nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới. Đối với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp cần lựa chọn các vấn đề trọng tâm, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND; thảo luận đề ra các giải pháp phù hợp.

Buổi chiều các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Trần Hoàn – Quang Hưng – Thành Đạt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 3067790