Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua 10 Nghị quyết quang trọng

21/07/2022 21:14

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ (2021- 2026) đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông 10 Nghị quyết quan trọng.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kfy 2021 - 2026.

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và thống nhất, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 10 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung danh mục dự án thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết phê chuẩn danh mục dự kiến đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết thông qua Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về kết quả giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Yên năm 2020-2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở các Nghị quyết các phòng, ban tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các chức danh nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Giai đoạn những tháng cuối năm 2022, dự báo có những diễn biến phức tạp từ dịch bệnh sẽ tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, vì thế để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã đặt ra trong năm 2022, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban cần tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bám sát cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 Vaccine phòng Covid - 19 cho các đối tượng có chỉ định, chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; công tác giải phóng mặt bằng; tích cực triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn đảm bảo kế hoạch tỉnh đã giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là nguồn vốn chương trình xây dựng NTM; quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả các dự án sau đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công, phòng chống tiêu cực, lãng phí. Định vị lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ, để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, trên cơ sở xác định rõ thế mạnh để có hướng đi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là sau khi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đưa vào hoạt động. Phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của địa phương, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra trong năm 2022.

Xuân Thao


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 3067856