Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kiểm tra đánh giá các mô hình học tập

19/08/2022 10:00

Ngày 18/8, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Công tác kiểm tra, đánh giá các mô hình học tập cho gần 400 đồng chí là Thường trực Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng cán bộ phụ trách Khuyến học xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Yên

Quảng cảnh hội nghị tập huấn. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin một số nội dung mới của các mô hình học tập theo các Quyết định số 1373 ngày 30/07/2021; Quyết định số 387 ngày 25/03/2022; Quyết định số 677 ngày 03/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản triển khai của UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh; Triển khai Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”; Đánh giá công tác chỉ đạo triển khai việc kiểm tra, đánh giá “cộng đồng học tập cấp xã” , từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp triển khai trong thời gian tiếp theo; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Khu dân cư hiếu học” theo Quyết định 3111/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh thông tin về một số nội dung mới của Chính phủ vè công tác Khuyến học. 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho Ủy viên Ban Chấp hành tại Hội Khuyến học các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc thực hiện đánh gía, xếp loại các tiêu chí và danh hiệu học tập theo chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác khuyến học về học tập suốt đời, sớm đưa Quảng Ninh trở thành “Tỉnh học tập”.

Thiên Vân


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1529
Đã truy cập: 2956190