Giao ban công tác HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấnquý III năm 2022

28/09/2022 22:00

Ngày 28/9, tại xã Đồng Rui, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Đồng Rui đã thông tin nhanh tới đại biểu dự họp về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2022 trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Đồng Rui thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã tại hội nghị giao ban.

Hội nghị giao ban đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng năm 2022; phương hương, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 gắn với Hội thảo chuyên đề: kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động của HĐND 2 cấp huyện, xã tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt hiệu quả, đúng luật định. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã luôn chủ động bám sát thực tiễn, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các kỳ họp HĐND các cấp được chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trình đảm bảo theo đúng quy định; các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị khoa học, có chất lượng; nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp đã được các đại biểu tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, thực tiễn của địa phương. Công tác thẩm tra được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; chất lượng báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân các cấp được triển khai theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước. Hoạt động tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên; các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và cử tri được xử lý kịp thời.

Lãnh đạo xã Đồng Rui tham gia thảo luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 9 tháng năm 2022 Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, tổ chức 03 kỳ họp (02 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ), ban hành 14 nghị quyết; Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 28 kỳ họp, ban hành 109 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, về các cơ chế, biện pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - ngân sách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác lập và chấp hành dự toán, công tác quản lý, điều hành ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường… góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu tích cực theo hướng bền vững.

Tại hội nghị giao ban các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung, vướng mắc trong quá trình triển khai như trong việc giao ngân sách và một số nội dung liên quan đến việc thẩm tra các cáo báo, tờ trình, Nghị quyết trình trước các kỳ họp. Đồng thời, tham mưu để xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND, các Ban HĐND các cấp trong những tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao vai trò của HĐND các cấp trong thời gian qua, đặc biệt là chất lượng các kỳ họp, chất vấn, trả lời chất vấn. Các chương trình giám sát của các Ban HĐND.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

Để hoạt động HĐND các cấp phát huy hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp cần tập trung xây dựng lịch, chương trình, tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng quy định của Luật; tổ chức giám sát, khảo sát theo Chương trình giám sát đã đề ra để chất lượng kỳ họp diễn ra tốt hơn so với các kỳ trước; nội dung xây dựng các chương trình giám sát sát với nội dung cử tri quan tâm cũng như các nghị quyết HĐND ban hành. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị cử tri gửi lên cấp trên của một số địa phương chưa đúng thẩm quyền giải quyết; một số địa phương chưa chấp hành việc hoàn thiện tài liệu sau kỳ họp. Trong quá trình triển khai, tổ chức kỳ họp phải phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành kỳ họp.

Các hội nghị liên tịch cần được đẩy sớm để các ngành, đơn vị có thời gian chuẩn bị nội dung tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết thống nhất nội dung trình tại kỳ họp. Cần chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành các kỳ họp.

 

Xuân Thao


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 3067799