Giao ban công tác Quý I năm 2023 giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

14/04/2023 10:18

Ngày 13/4, HĐND huyện tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2023 giữa HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn. Chủ trì hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Hậu, chủ tịch HĐND huyện.

Trong Quý I năm 2023, thường trực HĐND đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát  theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức 01 cuộc giám sát thường xuyên về việc ban hành Nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm, 01 cuộc khảo sát triển khai trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện năm 2022, 01 cuộc khảo sát triển khai Nghị quyết  của HĐND về lĩnh vực văn hóa xã hội, thường xuyên giám sát UBND huyện trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng Quý I năm 2023.

Đại biểu xã Hà Lâu tham gia ý kiến tại hội nghị. 

Qua giám sát, trong Quý I năm 2023 trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả, chất lượng giải quyết được nâng cao. Đối với HĐND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp HĐND xã, thị trấn đến các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch.

Đại biểu xã Đông Hải tham gia phát biểu ý kiện tại hội nghị giao ban. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND như việc tổ chức kỳ họp, tổ chức các phiên chất vấn, việc tiếp công dân, quy trình hoạt động giám sát, việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Hoàng Đức Hậu, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Hậu, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: các ban HĐND huyện, thường trực HĐND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt cuộc khảo sát, giám sát trong quý II, hoàn thành giám sát, khảo sát còn tồn của Quý I. Đôn đốc giải quyết những vấn đề, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư. Đôn đốc thực hiện kiến nghị của các cuộc giám sát, khảo sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND. Tổ chức đánh giá chương trình phối hợp giữa MTTQ với Thường trực HĐND. Chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp giữa năm 2023. Thực hiên đầy đủ các cuộc giám sát của Thường trực HĐND về việc tiếp xúc cử tri, xem xét nội dung tổng hợp các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Quang Hưng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1564
Đã truy cập: 3612087