Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

27/10/2023 09:03

60 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện, nhất là trong 35 năm đổi mới. Tiếp tục bước đi trên con đường phát triển, tỉnh quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

Quyết tâm đổi mới

 

Cờ hoa được trang hoàng khắp các con đường, tuyến phố tại TP Hạ Long, chào đón ngày thành lập tỉnh. 

Thực hiện lời dặn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã từng bước chinh phục nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, nội lực và truyền thống cách mạng hào hùng. Vị thế vững vàng của tỉnh được xây dựng, củng cố nhờ tinh thần nỗ lực bền bỉ, thi đua hăng hái, kỷ luật và đồng tâm của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tiếp nối cho đến ngày nay.  Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Quảng Ninh đã nổi lên là một điểm sáng về sự chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch; thực hiện tốt “mục tiêu kép” với đà tăng trưởng GRDP cao, ổn định trên hai con số trong 7 năm liên tiếp (2016 - 2022) và chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hoàn toàn, có hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở và giành được những kết quả tích cực, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, vừa giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, hết năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng (ước cả năm 2023 đạt 312.420 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020, gấp 5,6 lần so với 2010). GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân chung của cả nước (cao nhất ở khu vực phía Bắc), ước đến hết năm 2023 đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả ba cấp và về đích trước 03 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

 

Không khí sản xuất tại Công ty CP May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà).

Đặc biệt, Quảng Ninh đã quyết liệt tái cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình động lực phát huy vai trò dẫn dắt, vốn mồi của nguồn lực nhà nước. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực xã hội, đã tạo bước đột phá mới về phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Quảng Ninh trở thành địa phương có số Km đường cao tốc lớn nhất cả nước hiện nay. Đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đã thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng ngày càng chặt chẽ; gắn kết hài hòa giữa phát triển đô thị với nông thôn, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới. Từ đó, tạo ra nguồn lực mới rất to lớn gắn định hình rõ nét các hành lang kinh tế và hành lang đô thị trọng điểm của tỉnh phát triển theo mô hình Một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực. Diện mạo, cảnh quan của các vùng miền trong tỉnh thay đổi từng ngày. Tổng thu hút vốn ngoài ngân sách trong 3 năm (2020 - 2022) đạt 475.275 tỷ đồng (trong đó thu hút FDI đạt 2,15 tỷ USD), tăng bình quân 54%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 266.938 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; thành lập mới 6.027 doanh nghiệp.

 

Phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP Móng Cái).

Tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là ở miền núi, biên giới, hài đảo; nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng, miền; bảo vệ môi trường sinh thái. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gâp đôi bình quân chung của cả nước (cao nhất ở khu vực phía Bắc). Ước đến hết năm 2023 đạt trên 9.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả ba cấp và về đích trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin truyền thông chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo trước diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch COVID-19 chưa từng có. Tuổi thọ bình quân trên địa bàn tỉnh tăng từ 73,4 tuổi vào năm 2020 lên 73,9 tuổi vào năm 2022.

Các tiềm năng về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh được khơi dậy, phát huy; nhiều di tích văn hóa được đầu tư bảo tồn, trùng tu, tôn tạo chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa; có cơ chế thích hợp để chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ trực ticp cho đầu tư phát triỗn kinh tế - xã hội. Giữ vững tỷ lệ chế phủ rừng đạt khoảng 55% gắn với nâng cao chất lượng rùng; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chông thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh nguồn nước...

Quyết tâm đoàn kết, biến khát vọng thành hiện thực

Hoạch định mục tiêu phát triển trong tương lai, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ: "Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, GRDP bình quân đầu người trên 15.000 USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế".

Để xây dựng tỉnh kiểu mẫu, Quảng Ninh xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Trên cơ sở các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Tỉnh cũng ra đề bài đối với các đơn vị tư vấn quy hoạch là phải đáp ứng được mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; có tính liên kết vùng; phải tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, xứng tầm quốc tế... Tỉnh đã mạnh dạn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thuê tư vấn nước ngoài lập một số quy hoạch quan trọng của tỉnh và là địa phương đầu tiên trong nước thực hiện lập các quy hoạch chiến lược có thuê đơn vị tư vấn nước ngoài. 

Và Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Quy hoạch cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển đến năm 2030 là xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; là cực tăng trưởng của khu vực phía bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước... Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 10%/năm, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3 - 4%/năm; công nghiệp xây dựng 9 - 10%/năm; dịch vụ 11 - 12%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 - 20.000 USD. 

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển.

Xuất phát từ khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Quảng Ninh đang nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có đủ năng lực thích ứng với sự thay đổi, quản trị phát triển bền vững địa phương. Đồng thời, củng cố vững chắc, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao tinh thần năng động sáng tạo, “kỷ luật và đồng tâm”, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc. 

 

Tiết học tại Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.

Tỉnh cũng kiên trì đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”,, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, tiếp tục thu hẹp chênh lệch vùng miền; chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân theo tiêu chí “hạnh phúc”, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Những ngày này, không khí thi đua sôi nổi lập thành tích hướng về ngày thành lập tỉnh đang lan lỏa khắp các địa phương, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng loạt các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” với những mục tiêu gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhờ đó, đã tạo nên khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, hăng hái lập thành tích cao nhất. Nhiều mô hình, phần việc thiết thực vì đời sống dân sinh đã được ra mắt. Các công trình, dự án chào mừng cũng liên tiếp được hoàn thành đúng tiến độ, trong niềm vui phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà. Những “bông hoa tươi thắm” chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh cũng đồng thời mang theo ý nghĩa về góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. 

Thu Hòa: theo Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2611
Đã truy cập: 4048824