Thông báo số 05/TB-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Hải Lạng v/v Thông báo mời thầu gói thầu quản lý, khai thác 03 đầm (Cái Đản, Hà Dong, Hà Thụ)

12/01/2024 12:39

Thông báo số 05/TB-UBND ngày  12/01/2024 của UBND xã Hải Lạng v/v Thông báo mời thầu gói thầu quản lý, khai thác 03 đầm (Cái Đản, Hà Dong, Hà Thụ)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1049
Đã truy cập: 4215693