Tiên Yên: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

03/04/2024 06:30

Tiên Yên là địa phương miền núi, có đông đồng bào DTTS sinh sống, do đó Đảng bộ huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

Lãnh đạo huyện Tiên Yên trao quyết định kết nạp cho 15 đảng viên mới tại Khu di tích Khe Giao, thôn Tiên Hải, xã Điền Xá (nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tiên Yên).

Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp 2020-2025 đến nay, Huyện ủy Tiên Yên đã ban hành 7 đề án, 9 nghị quyết, 28 quy chế, 14 quy định, 25 chương trình hành động, 32 chỉ thị, 318 kế hoạch, 978 quyết định, 1.343 công văn, 1.619 thông báo kết luận… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác sát với thực tiễn của địa phương.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Châu (xã Tiên Lãng) Lê Văn Thiểm cho biết: Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Tiên Yên chú trọng, đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ việc quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở địa bàn khu dân cư, cho đến phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp, đều được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên. Việc làm này đã tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân với tổ chức đảng, khơi dậy ý chí quyết tâm của quần chúng, đoàn viên, hội viên, thanh niên vào Đảng, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bám sát hướng dẫn, quy định của cấp ủy cấp trên, Huyện ủy Tiên Yên chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và của từng đồng chí cấp ủy viên. Nội dung quy chế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và trách nhiệm, quyền hạn cá nhân của các ủy viên cấp uỷ, nhất là của bí thư, các phó bí thư, cán bộ chủ chốt chính quyền ở địa phương, đơn vị cơ sở.

Đồng thời với đó, Huyện ủy Tiên Yên cũng yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt chi bộ, có báo cáo thời gian, lịch họp cụ thể cho cấp ủy cấp trên và các đồng chí huyện ủy viên theo dõi địa bàn để nắm tình hình, tham gia dự họp theo quy định. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Yên, hằng tháng, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, một số chi bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%.

 

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự và Chi bộ Trạm Y tế xã Đông Hải (huyện Tiên Yên).

Đồng chí Hoàng Tiến Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Yên, cho biết: Việc duy trì tham dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy cấp trên không những kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ cấp dưới để từ đó có những chấn chỉnh, định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mà còn tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị, vấn đề phát sinh từ thôn, khu phố, không để xảy ra mất ANTT, từng bước củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Tiên Yên cũng thường xuyên đổi mới, nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau mỗi một nghị quyết của Đảng được ban hành, Huyện ủy Tiên Yên đều tổ chức quán triệt, triển khai nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và yêu cầu viết bản cam kết, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong phát triển Đảng, Huyện ủy Tiên Yên chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên tại địa bàn khu dân cư và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện Tiên Yên đã kết nạp được 402 đảng viên mới, trong đó có 92 đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên thành 2.964 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên, cho biết: Huyện ủy tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát vào việc chấp hành, thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thu Hòa: theo Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1020
Đã truy cập: 4064423