Trang chủ Công khai ngân sách
Thông báo số 87/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
19/07/2022 14: 01:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên 6 tháng năm 2022
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
15/04/2022 15: 57:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2022
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về việc công bố ngân sách năm 2022
13/04/2022 07: 36:04
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Tiên Yên đã được Hội đồng nhân dân...
Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc thu ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Tiên Yên
28/02/2022 11: 29:00
Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Tiên Yên
Thông báo số 07/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV 2021
12/01/2022 15: 22:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV 2021
Quyết định số 6303/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Tiên Yên
21/10/2021 09: 17:00
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Tiên Yên
Thông báo số: 135/TB-UBND ngày 13/10/2021 V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021
13/10/2021 09: 11:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
05/10/2021 14: 14:00
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021
23/07/2021 13: 55:00
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương...
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện tiên Yên 6 tháng năm 2021
15/07/2021 14: 22:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện tiên Yên 6 tháng năm 2021
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 2944316