Trang chủ Công khai ngân sách
Thông báo số 07/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV 2021
12/01/2022 15: 22:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV 2021
Quyết định số 6303/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Tiên Yên
21/10/2021 09: 17:00
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Tiên Yên
Thông báo số: 135/TB-UBND ngày 13/10/2021 V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021
13/10/2021 09: 11:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
05/10/2021 14: 14:00
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021
23/07/2021 13: 55:00
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương...
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện tiên Yên 6 tháng năm 2021
15/07/2021 14: 22:00
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện tiên Yên 6 tháng năm 2021
Quyết định số 1991/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Ủy ban nhân dân xã Hà lâu
21/05/2021 10: 02:00
Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Ủy ban nhân dân xã Hà lâu kinh phí...
Thông Báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2021
13/04/2021 08: 11:00
Thông Báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý I năm 2021
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện. Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Tiên Yên
12/03/2021 09: 45:00
Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Tiên Yên
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên năm 2020
22/02/2021 13: 41:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên năm 2020
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1870
Đã truy cập: 3328175