Trang chủ Đấu thầu
Thông báo số 19 -TB/VPHU ngày 14/5/2024 của Văn phòng Huyện ủy v/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
14/05/2024 23: 11:00
Thông báo số 17 -TB/VPHU ngày 06/5/2024 của Văn phòng Huyện ủy về việc Kế quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
06/05/2024 09: 46:00
Thông báo số 16 -TB/VPHU ngày 24/4/2024 của Văn phòng Huyện ủy về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
24/04/2024 09: 35:00
Quyết định số 07 -TB/VPHU ngày 20/3/2024 của Văn phòng Huyện ủy V/v cỉ định đơn vị thẩm định giá xe Ô tô nhãn hiệu FORD, FOCUS biển kiểm soát 14D-2258 
20/03/2024 08: 50:00
Thông báo số 15 -TB/VPHU ngày 04/3/2024 của Văn phòng Huyện ủy V/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá xe Ô tô biển kiểm soát 14D-2258 của Huyện ủy Tiên Yên
04/03/2024 08: 41:00
Thông báo số 05/TB-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Hải Lạng v/v Thông báo mời thầu gói thầu quản lý, khai thác 03 đầm (Cái Đản, Hà Dong, Hà Thụ)
12/01/2024 12: 39:00
Thông báo 259/TB-VPUB ngày 26/10/2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
03/11/2023 16: 10:36
Thông báo 206/TBĐG-VPUB ngày 12/10/2023 của Văn phòng UBND huyện V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
26/10/2023 14: 59:00
Thông báo số 10/TB-VPHU ngày 26/10/2023 của Văn phòng Huyện ủy v/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
26/10/2023 11: 28:00
Thông báo số 06-TB/VPHU ngày 21/10/2023 của Văn Phòng Huyện ủy v/v Lựa trọn đơn vị thậm định giá lô phế liệu thu hồi sau phá dỡ trụ sở
22/10/2023 11: 38:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 717
Đã truy cập: 4161508